Nejbližší okolí

Pro méně náročné se nabízí možnost procházek po lesních a polních cestách, některá místa skýtají výhled na Jestřebí hory, blízké Krkonoše nebo údolí řeky Úpy. Je zde také možnost houbaření a sběru borůvek, výstup na rozhlednu u benzinové pumpy nebo na rozhlednu Žaltman, prohlídka sluje hrozného loupežníka Lotranda. 

Rtyně v Podkrkonoší https://www.rtyne.cz/

Muzeum ve Rtyni https://www.rtyne.cz/mestske-muzeum/d-68735/p1=8835

Dřevěná zvonice ve Rtyni https://www.rtyne.cz/zvonice/gs-16784/p1=1412

Hvězdárna ve Rtyni https://kultura.infocesko.cz/content/kladske-pomezi-kultura-hvezdarny-hvezdarna-rtyne-v-podkrkonosi.aspx

Batňovice - vesnice sousedící se Rtyní https://www.batnovice.cz/

Malé Svatoňovice - rodiště Karla a Josefa Čapkových https://www.malesvatonovice.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=69

Muzeum bratří Čapků https://www.malesvatonovice.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=34

Hvězdárna v Úpici https://www.obsupice.cz/new/index.php

Zemědělské muzeum v Radči https://www.batnovice.cz/spolky/ch_radec.htm

Poutní kostel v Malých Svatoňovicích https://www.krasnecechy.cz/krasna-mista/krkonose-a-podkrkonosi/poutni-misto-male-svatonovice

Mariánský sad https://svatonovice.sweb.cz/

Naučná stezka v Havlovicích https://www.havlovice.cz/galerie11/naucna_stezka/poznavaci_okruh_uvod.pdf

Hrad Vízmburk - Havlovice  https://www.vizmburk.cz/

Rozhledna Žaltman - https://www.jestrebihory.cz/rozhled/zaltman.htm